Chính sách thuê xe

Đảm bảo chính sách thuê xe minh bạch và rõ ràng, ThuexedulichSaigon áp dụng linh hoạt các chính sách linh hoạt đối với mỗi hình thức thuê xe, bao gồm các chính sách sau:

1. Chính sách bồi thường

2. Chính sách phát sinh

3. Chính sách miễn trừ trách nhiệm

Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo tại dây

  • thuê xe 9
  • thuê xe 8
  • thuê xe 7
  • thuê xe 6
  • thuê xe 5
  • thuê xe 4
  • thuê xe 3
  • thuê xe 2